2014.-2015.- EUREKA NewPass

A NewP@ss projekt fő célja, olyan fejlett (mikroelektronikai és beágyazott software) biztonságos platformok kifejlesztése, amik már a 3. és 4. generációs e-útlevél követelményeinek is megfelelnek.

Az elektronikus kormányzás, elektronikus adminisztráció számára megfelelő, biztonságos, interoperábilis elektronikus azonosító és autentikációs eszköz bevezetése elengedhetetlen. Ennek hiányában egyrészt az információs társadalom kialakításában sem lehet továbblépni, másrészt korunk biztonsági kihívásainak sem lehet maradéktalanul megfelelni. Bár már elkezdődtek az elektronikus útlevelek kiadásai, de ezen a területen tovább kell fejlődni a jelentkező új szakmai szempontoknak megfelelően, ennek érdekében nemzetközi projektkonzorcium alakult, hogy megvalósítsa a NewP@ss projektet.

A gondosan kialakított konzorcium félvezetőgyártókat, kártyagyártókat, szoftverfejlesztőket, vegyes profilú ipari cégeket, KKV-ket és akadémiai partnereket egyesít. A konzorcium számos innovatív alkalmazás kialakítását tűzte ki célul, melyek az állampolgárok számára a fejlett biometrika és a kontaktusnélküli (ideértve az NFC-t is) alkalmazásokhoz történő kapcsolódás számos lehetőségét teszik elérhetővé egy személyes eID platform nagysebességű érintkezésmentes interfészén keresztül.

A platformot az új követelményekhez kell igazítani a jelenlegi kormányzati azonosító dokumentumokhoz képest, mint pl. a második generációs útlevelek, ezáltal az új eszközöknek jóval több, és magasabb szintű követelményeknek kell majd megfelelnie. Elsődlegesen követelmény, hogy megnövelt méretű-legalább 64KB- memóriakapacitást kell biztosítani. Az eddigi 32KB-os memóriakapcitás már nem elégséges, mivel az MRZ (gépi leolvasást biztosító mező) és az útlevél adatai kb. 5KB, az arcképek 20KB, az ujjlenyomatok pedig több mint 10KB helyet igényelnek.

A fejlesztés utazási dokumentumként használható az európai és nemzetközi szinteken is, de hosztolt dedikált e-szolgáltatás alkalmazásokra is felhasználható mind a kormányzati területen (elektronikus vízumadásra), mind a magánszféra területein (például beszállókártya támogatásra, repülőtéri szolgáltatásokra). Az új e-útlevél technológiák 2015-2020 között kerülnek majd bevezetésre, amik olyan innovációs és korszerű koncepcióra (nagysebességű interfész, többfelé alkalmazható beágyazott software platformok, a kártya részegységei kijelző és klaviatúra) épülnek, amelyek mobil és alacsony költségű olvasókat használnak, valamint az új működési területekre szükséges teljes körű funkcionalitással rendelkeznek például egy nemzetközi repülőtér esetében is.

Az Eureka projektben résztvevő 5 ország 15 partnere olyan projekt koncepciót és megvalósítási tanulmányt dolgoz ki, melynek köszönhetően a fejlesztés teljesen interoperábilis, és az alkalmazási szinten proaktív tesztelési eredményeket biztosít a nemzetközi szabványosításhoz.

Az Európai Bizottság által bemutatott digitális menterend az Európai Unió növekedésére vonatkozóan 2020-ig szóló célkitűzéseket meghatározó Európa 2020 stratégia hét pillérének egyike. A digitális menetrend az információs és kommunikációs technológiákban rejlő lehetőségek hatékonyabb kiaknázását javasolja az innováció, a gazdasági növekedés és a haladás előmozdítása érdekében.

Célja, a hatékonyság javítása, ügyintézés korszerűsítése, a bürokrácia csökkentése és az állampolgárok könnyebb kommunikációjának fejlesztése az egyes közigazgatási hatóságokkal. A NewP@ss projektben kifejlesztett alkalmazások várhatóan jelentős gazdasági, társadalmi és technikai hatásokkal bírnak, ami a teljes E-útlevél piacot átalakítja 2015-2020 között. A Newp@ass projekt fejlesztéseit az európai szabványokban és az európai iparban is használják, így e projekt lefedi az európai bizottság közösségi stratégiája szerinti digitális menetrend fő kihívásait.

A Compuworx szerepe a nemzetközi EUREKA projektben

Az EUREKA_HU_13-1-2013-0021 szerződésben vállaltak szerint a nemzetközi EUREKA projekt elsődleges célja a nemzetközi szabványoknak, valamint az Európai Unió követelményeinek megfelelő, az új generációs elektronikus útlevélhez kapcsolódó hardverekkel és szoftverekkel szemben támasztott követelményeknek megfelelő specifikáció elkészítése, valamint a specifikációnak megfelelő hardverek és szoftverek kifejlesztése, illetőleg tesztelése.

Ezen célokon belül a Compuworx Zrt. elsősorban magán az elektronikus útlevélen található chipkártya alkalmazás, valamint a chipkártyák kezeléséhez szükséges terminál alkalmazás fejlesztésében vesz részt. Ezen alkalmazások az elektronikus útleveleken kívül egyéb, más az e-kormányzást érintő területeken is felhasználhatóak úgy, mint az elektronikus egészségügyi kártya vagy az elektronikus jogosítvány. Egyes szegmensekben - részterületeken - megjelentek már a magasabb biztonsági fok kártyák, például a kiemelt adózók kártyája vagy az orvosok kamarai kártyája. Ugyanakkor a közigazgatási ügyek intézéséhez jelenleg csak egy egyszerű, nagyon alapszintű biztonságot nyújtó eszköz áll rendelkezésre: az ügyfélkapu. Az egészségügyi szolgáltatások igénybevételekor használt papír alapú igazolvány pedig különösen elavult tekinthető. A projekt során tehát olyan interoperábilis informatikai megoldások kerülnek fejlesztésre, melyek az elektronikus útlevél mellett, más, elsősorban az e-kormányzás során szükségessé váló, a kor követelményeinek megfelelő, biztonságos azonosítást és hitelesítést